Dostępność

Dostępność cyfrowa

Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 1998-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej math.uwb.edu.pl jest: Mariusz Żynel.

Dostępność architektoniczna

Wydział Matematyki Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M 15-245 Białystok.

W przestrzeni przed budynkiem brak różnicy poziomów. Główne wejście do budynku jest wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i mają szerokość powyżej 150 cm. W dalszej części znajduje się wiatrołap, w którym jest zmienna, antypoślizgowa faktura oraz powierzchnia manewrowa. W przedsionku są kolejne drzwi, wykonane z drewna i szkła. Otwierają się ręcznie.

W budynku, zaraz przy wejściu, znajduje się szatnia, która jest również punktem informacyjnym (informacja od pracownika). Szatnia posiada obniżoną ladę. Osobę w szatni widać zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.

W holu głównym, znajduje się również podwieszana tablica informacyjna, na której umieszczone są informacje o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń i sal.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Oświetlenie korytarzy jest prawidłowe. Drzwi wykonane są z drewna i szkła. Obecne są oznaczenia w alfabecie Braille\'a poszczególnych numerów pomieszczeń oraz toalet.

W budynku znajdują się schody główne i boczne oraz winda. W budynku znajdują się łącznie trzy windy (jedna w holu głównym, dwie towarowe), które prowadzą na poszczególne kondygnacje. Winda główna w holu jest przeszklona. Drzwi do windy otwierają się automatycznie. Wymiary windy są odpowiednie. W środku windy zamontowane są poręcze na odpowiedniej wysokości. Zewnętrzny panel windy jest podświetlany, informujący wizualnie, na którym piętrze znajduje się winda i w jakim kierunku się porusza. Wewnętrzne panele są umieszczone na odpowiedniej wysokości, przyciski są oznaczone w alfabecie Braille?a.

W budynku na każdej kondygnacji jest przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są prawidłowe oznaczenia na drzwiach wejściowych do toalet.

Wszystkie sale w budynku (wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria, komputerowe) posiadają przestrzeń manewrową dla osób z niepełnosprawnościami. Oznaczenie sal jest dobrze widoczne, zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej. Wewnątrz sal/pracowni brak jest progów oraz różnicy poziomów.

Więcej informacji

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.