Wydział Matematyki : Konferencje

 1. K. Bardadyn
  Simplicity of Lp-operator algebra crossed products
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 2. K. Bardadyn, T. Czyżycki, A. Dobrogowska, T. Goliński, M. Horowski, G. Jakimowicz, A. Sliżewska, M. Szajewska, E. Wawreniuk
  XI School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 27 - Jul 1, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 3. K. Bardadyn, B. Kwaśniewski, A. McKee
  Noncommutativity in the North, Gothenburg, Sweden, Mar 14-18, 2022
  University of Gothenburg (org.)
 4. T. Brzeziński
  Conference on New Trends in Hopf Algebras and Monoidal Categories, Torino, Italy, Sep 6-9, 2022
 5. T. Brzeziński
  Everybody knows what a truss is
  Conference on Hopf algebras, monoidal categories and related topics, Bucharest, Romania, Jul 27-29, 2022
  Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy (org.)
 6. T. Brzeziński
  On trusses
  Welsh Mathematics Colloquium, Gregynog, United Kingdom, May 23-25, 2022
 7. T. Brzeziński
  Trusses and ring extensions
  Workshop on The Algebra of the Yang-Baxter Equation, Będlewo, Jul 10-16, 2022
  IM PAN (org.)
 8. T. Czyżycki
  32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona, Spain, Sep 13-16, 2022
  European Association for International Education (org.)
 9. T. Czyżycki²
  Generalized Transforms of Affine Weyl Groups
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 10. T. Czyżycki
  Mathematics can be discovered
  52. Konferencia Slovenských Matematikov, Dolný Kubín, Slovakia, Apr 28 - May 1, 2022
  University of Zilina (org.)
 11. A. Dobrogowska²
  Generalization of the concept of classical r-matrix to Lie algebroid
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 12. A. Dobrogowska
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 13. T. Goliński², M. Horowski, G. Jakimowicz, B. Kwaśniewski, A. McKee, U. Ostaszewska, A. Sliżewska², M. Szajewska
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 14. B. Kwaśniewski
  Aperiodicity for Hilbert bimodules andC∗-inclusions
  Noncommutative Analysis at the Technion, Haifa, Israel, Jun 26 - Jul 1, 2022
  (Planowany udział)
 15. B. Kwaśniewski
  C*-irreducible Cartan inclusions
  C*-algebras: Structure and Dynamics, Sde Boker, Israel, May 16-19, 2022
  Ben-Gurion University (org.)
 16. B. Kwaśniewski, A. Sliżewska
  33th International Workshop on Operator Theory and its Applications, Kraków, Poland, Sep 6-10, 2022
 17. J. Makowska
  Szkolenie w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej UwB z zakresu projektowania uniwersalnego", Oslo, Norwegia, Sep 5-10, 2022
  (Planowany udział)
 18. J. Makowska
  Szkolenie specjalistyczne z zakresu tutoringu, Jul 4, 2022
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 19. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, Kraków, Apr 11-14, 2022
  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (org.), w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego" (sponsor)
 20. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie w zakresie projektowania uniwersalnego, Białystok, Mar 22, 2022
  AXON Centrum Edukacyjno-Metodyczne (org.)
  (w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego")
 21. U. Ostaszewska
  Existence of solutions to Boundary Value Problems for a Nonlinear Fourth-Order Diference Equation
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, May 25-29, 2022
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce (org.)
 22. K. Petelczyc
  IV Ogólnouczelniane Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB: Kształcenie akademickie w dobie pandemii, Apr 8, 2022
 23. K. Petelczyc¹
  Automorphisms of generalized Grassmann graph
  Combinatorics 2022, Mantova, Italy, May 30 - Jun 3, 2022
  University of Brescia, University of Padova, University of Verona (org.)
 24. K. Petelczyc
  Grassmann graphs of finite-rank self-adjoint operators
  Finite Geometry Workshop 2022, Szeged, Hungary, Mar 10-13, 2022
  University of Szeged (org.)
 25. A. Rybak
  XXX Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Katowice, Feb 11-14, 2022
  Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki (org.)
  (Planowany udział)
 26. M. Růžičková
  52. Konferencia Slovenských Matematikov, Dolný Kubín, Slovakia, Apr 28 - May 1, 2022
  University of Zilina (org.)
 27. M. Růžičková
  20th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Heraklion, Kreta, Sep 19-25, 2022
 28. A. Sliżewska
  Uprawnienia studentów z Ukrainy - tzw. specustawa z 12 marca 2022 r., Mar 23, 2022
 29. A. Sliżewska
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wielopłaszczyznowośc procesu kształcenia - zadania i wyzwania", Toruń, Jun 1-3, 2022
  Fundacja Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (org.)
 30. M. Szajewska
  Polyhedra Vibrations
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 31. E. Wawreniuk
  Integrable Hamiltonian systems on the symplectic realizations of e(3)*
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Poland, Jun 3-4, 2022
  University of Łódź (org.)
 32. E. Wawreniuk
  Symplectic realizations of e(3)∗
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 33. M. Żynel¹
  Ortho-Grassmann graphs of finite-rank self-adjoint operators
  Combinatorics 2022, Mantova, Italy, May 30 - Jun 3, 2022
  University of Brescia, University of Padova, University of Verona (org.)
 34. M. Żynel
  Program nauczania informatyki w Filii UwB w Wilnie
  15 lat Filii UwB w Wilnie, Wilno, Litwa, Sep 19-20, 2022
  UwB (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl