Wydział Matematyki : Redaktorstwo

  1. P. Kielanowski, A. Dobrogowska, G. A. Goldin, T. Goliński Ed(s).
    Geometric Methods in Physics XXXIX, Workshop, Białystok, Poland, 2022, Jun 19-25, 2022, Faculty of Mathematics, University of Białystok (conf. org.), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2023.
    DOI:  10.1007/978-3-031-30284-8 .
  2. M. Růžičková, E. Schmeidel Ed(s).
    Progress in Dynamics Equations '22, Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 84, (publ. by) Slovak Academy of Sciences, 2023.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl