Katedra Fizyki Matematycznej

Jednostka nadrzędna Wydział Matematyki
Kierownik dr hab. Alina Dobrogowska p/o
Sekretarz dr Marzena Szajewska
Jednostki
 1. Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
 2. Pracownia Układów Całkowalnych
Pracownicy
 1. dr hab. Alina Dobrogowska
 2. dr Tomasz Goliński
 3. dr Grzegorz Jakimowicz
 4. dr Aneta Sliżewska
 5. dr Marzena Szajewska
 6. mgr Elwira Wawreniuk
 7. mgr Karolina Wojciechowicz
Pokoje 2025, 2031, 3020, 3022, 3024, 3027
Telefony 85 738 - 8293, 8295, 8297, 8318, 8328, 8334
Strona WWW http://zfmat.uwb.edu.pl
Seminarium piątek 9:45
Tematyka badawcza

Badania prowadzone przez pracowników zakładu skupiają się na następujących tematach:

1) kwantyzacja układów fizycznych: metoda stanów koherentnych, algebry operatorowe;

2) Banachowskie grupoidy i algebroidy związane z algebrami von Neumanna;

3) Hamiltonowskie układy całkowalne na rozmaitości Banacha;

4) klasyczne i kwantowe układy całkowalne w optyce nieliniowej;

5) inwariantne względem grupy Coxetera wielomiany ortogonalne wielu zmiennych.

Współpraca
 • Czech Technical University, Prague
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne
 • Departamento de Fisica, Cinvestav, Mexico City
 • Steklov Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences, Moscow
 • Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow
 • Moscow Humanitarian University, Moscow
 • Warsaw University, Department of Mathematical Methods in Physics (KMMF), Warszawa
 • University of Sheffield, Sheffield
 • University of Manchester, Manchester
 • University of Laughborough, Laughborough