Pracownia Równań Różniczkowych

Jednostka nadrzędna Katedra Analizy
Kierownik prof. dr hab. Miroslava Růžičková
Sekretarz dr Tomasz Czyżycki
Pracownicy
 1. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 2. dr Tomasz Czyżycki
 3. dr Urszula Ostaszewska
Pokoje 2038, 3018, 3043
Telefony 85 738 - 8316, 8343, 8348
Seminarium poniedziałek 15:15
Tematyka badawcza

Badania prowadzone w Zakładzie Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych wplatają się ściśle w główny nurt światowych badań dotyczących jakościowej teorii równań różnicowych. Zakres tematyki jest szeroki. Obejmuje zagadnienia dotyczące asymptotyki rozwiązań i ich klasyfikacji dla różnych typów równań różnicowych. W szczególności prowadzone badania dotyczą równania różnicowego Volterry, dyskretnego równania Sturm-Liouville'a i równania Emden–Fowlera. Ponadto prowadzone są prace dotyczące ustalenia warunków faktoryzacji liniowych operatorów różniczkowych i różnicowych na operatory niższych rzędów tego samego typu. Badane równania różnicowe stanowią modele matematyczne zachodzących procesów dyskretnych. Są one stosowane do opisu matematycznego procesów dyskretnych, miedzy innymi, w naukach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.

Współpraca
 • Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria
 • Ariel University, Israel
 • Ben-Gurion University of Negev, Israel
 • Brno University of Technology, Czech Republic
 • Czech Technical University in Prague, Czech Republic
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Kyiv National Economic Vadym Getman University, Ukraina
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • University of Latvia
 • Masaryk University, Czech Republic
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Sambalpur University, India
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Trinity University, USA
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Warszawski
 • Žilina University, Slovakia