Katedra Analizy

Jednostka nadrzędna Wydział Matematyki
Kierownik prof. dr hab. Miroslava Růžičková
Jednostki
 1. Pracownia Analizy Funkcjonalnej
 2. Pracownia Równań Różniczkowych
Pracownicy
 1. prof. dr hab. Irada Dzhalladova
 2. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
 3. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
 4. dr Tomasz Czyżycki
 5. dr Justyna Makowska
 6. dr Andrew McKee
 7. dr Urszula Ostaszewska
 8. dr Krzysztof Zajkowski
 9. mgr Krzysztof Bardadyn
Pokoje 2033, 2038, 3016, 3018, 3019, 3025, 3043
Telefony 85 738 - 8296, 8314, 8316, 8317, 8335, 8343, 8348