Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce : Konsultacje