Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce : Publikacje

 1. A. Dobrogowska, G. Jakimowicz
  A new look at Lie algebras
  J. Geom. Phys. 192 (2023), 1-17.
  DOI: 10.1016/j.geomphys.2023.104959
 2. A. Dobrogowska, G. Jakimowicz, M. Szajewska
  On Some Structures of Lie Algebroids on the Cotangent Bundles
  Geometric Methods in Physics XXXIX, Workshop, Białystok, Poland, 2022, (P. Kielanowski, A. Dobrogowska, G. A. Goldin, T. Goliński Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2023, pp. 169-176.
  DOI: 10.1007/978-3-031-30284-8_16
 3. A. B. Tumpach, T. Goliński
  Banach Poisson–Lie Group Structure on .U(H)
  Geometric Methods in Physics XXXIX, Workshop, Białystok, Poland, 2022, (P. Kielanowski, A. Dobrogowska, G. A. Goldin, T. Goliński Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2023, pp. 155-168.
  DOI: 10.1007/978-3-031-30284-8_22
 4. E. Wawreniuk
  Symplectic Realizations of e(3)∗
  Geometric Methods in Physics XXXIX, Workshop, Białystok, Poland, 2022, (P. Kielanowski, A. Dobrogowska, G. A. Goldin, T. Goliński Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, 2023, pp. 269-286.
  DOI: 10.1007/978-3-031-30284-8_23
 • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl