Pracownia Układów Całkowalnych : Konferencje

 1. A. Dobrogowska
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Jun 3-4, 2022
  Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (org.)
 2. J. Makowska, M. Szajewska
  Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej UwB - szkolenie, Kraków, Apr 11-14, 2022
 3. M. Szajewska
  Polyhedra Vibrations
  14th Symposium on Integrable Systems, Łódź, Jun 3-4, 2022
  Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl