Ogłoszenie
Nieaktualne

Matematyka w moim zawodzie

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłaszają konkurs Matematyka w moim zawodzie.

Celem konkursu jest:

Zadanie konkursowe polega na:

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. W przypadku uczniów szkół przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu praca musi dotyczyć matematyki w tym właśnie zawodzie, w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących praca może dotyczyć wymarzonego zawodu.

Szczegóły na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ckum/konkurs
Ogłoszenie zamieszczone: 2021-11-19 12:28, ważne od: 2021-11-19 do: 2021-12-19.
Więcej ogłoszeń...