dr Małgorzata Hryniewicka : Redaktorstwo

  1. A. Gomolińska, A. Grabowski, M. Hryniewicka, M. Kacprzak, E. Schmeidel Ed(s).
    Recent Results in Pure and Applied Mathematics, Podlasie 2014, Jul 1-4, 2014, PTM, Białystok University of Technology, University of Białystok (conf. org.), (publ. by) Politechnika Białostocka, 2014.
  2. A. Gomolińska, A. Grabowski, M. Hryniewicka, M. Kacprzyk, E. Schmeidel Ed(s).
    Trends in Contemporary Computer Science, Podlasie 2014, Jul 1-4, 2014, PTM, Białystok University of Technology, University of Białystok (conf. org.), (publ. by) Politechnika Białostocka, 2014.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl