dr Agnieszka Stocka

Jednostka Zakład Algebry
Stanowisko adiunkt
Pokój 3036
Telefon 85 738 8292
Adres e-mail stocka@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 9:00 - 10:00
    Środa 9:00-10:00
Pełnione funkcje
  • 2019-10-30 - 2021-09-30: Koordynator ds. Podlaskiego Festiwalu Nauki
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2020-10-25 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  • 2020-09-01 - : Rada Wydziału
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
  • T