dr Marzena Szajewska : Publikacje

  1. M. Myronova, J. Patera, M. Szajewska
    Nested polyhedra and indices of orbits of Coxeter groups of non-crystallographic type
    Symmetry 12 (2020), no. 10, 1-18.
    DOI: 10.3390/sym12101737
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl