dr Urszula Ostaszewska : Publikacje

  1. J. Mesquita, U. Ostaszewska, E. Schmeidel, M. Zdanowicz
    Global attractors, extremal stability and periodicity for a delayed population model with survival rate on time scales
    Math. Biosci. Eng. 18 (2021), no. 5, 6819-6840.
    DOI: 10.3934/mbe.2021339
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl