dr hab. Alina Dobrogowska : Publikacje

  1. A. Dobrogowska, M. Szajewska
    Eigenvalue problem versus Casimir functions for Lie algebras
    Anal. Math. Phys. 14 (2024), 1-24.
    DOI: 10.1007/s13324-024-00892-4
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl