dr hab. Alina Dobrogowska : Szkolenia

  1. Uniwersytet na pograniczach - idee i praktyka, Białystok, Sep 30, 2022
    Uniwersytet w Białymstoku (org.)
  • * Prowadzący
  • ¹ Organizator
  • ² Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl