prof. dr hab. Piotr Kielanowski

Jednostka Zakład Metod Geometrycznych w Fizyce
Stanowisko profesor uczelni
Adres e-mail kiel@physics.utexas.edu