dr Karol Pryszczepko : Publikacje

  1. R. Andruszkiewicz, K. Pryszczepko
    On retracts determinating commutative trusses
    Internat. J. Algebra Comput. 33 (2023), no. 3, 499-508.
    DOI: 10.1142/S0218196723500248
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl