prof. dr hab. Stanisław Lech Woronowicz : Publikacje

  1. R. Meyer, S. Roy, S. L. Woronowicz
    Quantum group-twisted tensor products of C^*-algebras. II
    J. Noncommut. Geom. 10 (2016), no. 3, 859-888.
    DOI: 10.4171/JNCG/250
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl