mgr Krzysztof Bardadyn : Publikacje

  1. K. Bardadyn, B. Kwaśniewski
    Spectrum of weighted isometries: C*-algebras, transfer operators and topological pressure
    Israel J. Math. 246 (2021), no. 1, 149 - 210.
    DOI: 10.1007/s11856-021-2246-6
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl