mgr Łukasz Korsak

Jednostka Wydział Matematyki
Stanowisko administrator sieci komputerowej
Pokój 1030
Telefon 85 738 8311
Adres e-mail lkorsak@ii.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2020-09-01 - : Wydziałowy koordynator APD
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2020-10-25 - : Wydziałowy Zespół ds. Promocji