prof. dr hab. Irada Dzhalladova

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko adiunkt
Adres e-mail i.dzhalladova@uwb.edu.pl